Tipy, rady a články

Účtovné a daňové tipy, články a novinky týkajúce sa podnikateľov

Zmena sadzby DPH na ubytovacie služby

Uplatňovanie sadzby dane 10% na ubytovacie služby od 1.1.2019

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Novelou zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) vzniká podnikateľom opäť nová povinnosť. Ide o zápis „konečného užívateľa výhod“ do neverejnej časti obchodného registra. Kto […]

Navrhovanú daň z podlažia nakoniec z parlamentu stiahli

Koncom júna sa v médiách objavili informácie, že poslanci predložili do parlamentu novelu zákona, ktorá mala zvýšiť daň z nehnuteľnosti dvoj až trojnásobne pre viacpodlažné domy. Nehnuteľnosti sa podľa tejto novely nemali zdaňovať podľa rozlohy, ale podľa počtu podlaží. Podľa vyjadrenia predkladateľov tým poslanci sledovali okrem iného spravodlivejšie prerozdelenie daňovej záťaže – o tom, či však bolo skutočne […]

Lehota na vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2016

Marec je úspešne za nami. Daňové priznanie k daní z príjmov v riadnej lehote už máme podané. (ak ste neoznámili predĺženie lehoty na podanie daňového priznania). Tým šťastnejším vyšiel preplatok na dani. Kedy vám ho však daňový úrad vráti ? Dozviete sa v našom článku. Definícia daňového preplatku je uvedená v § 2 písm. d) daňového poriadku – daňový […]

Odloženie daňového priznania v roku 2017

Odklad daňového priznania za rok 2016 Termín daňových priznaní sa blíži rýchlejšie ako by sme chceli. Nestíhate ? Pracovali ste v zahraničí, a stále nemáte z danej krajiny potvrdenie o príjme, bez ktorého nemôžete daňové priznanie vyhotoviť ? Nestrácajte hlavu, oznámte daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania ! Neviete ako má také oznámenie vyzerať? My Vám to uľahčíme – […]

Daňová optimalizácia – Prerušenie odpisov a Uplatnenie straty z minulých rokov

Odpočítanie daňovej straty ako spôsob optimalizácie dane Dosiahla vaša firma za rok 2016 zisk? Nechcete platiť vysokú daň? Využite zákonné možnosti pre zníženie daňovej povinnosti. Možností je viac – v dnešnom článku si vysvetlíme optimalizáciu prostredníctvom daňovej straty z minulých rokov. Za aké obdobie možno odpočítať daňovú stratu ? Zákon hovorí, že daňová strata sa odpočítava rovnomerne […]

Daňová licencia za rok 2016

V aktuálnych mesiacoch väčšina podnikateľov rieši účtovnú závierku a daňové priznanie za rok 2016. Mnoho z Vás si kladie otázku, či sú ešte daňové licencie platné a kto ich musí platiť. Áno, aj v roku 2017 sú stále platné daňové licencie. Kto a akú výšku daňovej licencie bude musieť zaplatiť rozoberám v článku. Kto musí platiť daňovú licenciu Daňová licencia je […]

Daň z motorových vozidiel za rok 2016

Január je mesiacom, s ktorým sa pravidelne spája povinnosť v lehote do 31.01.2017 podať a zaplatiť daň z motorových vozidiel za predchádzajúci rok. V porovnaní s minulým rokom nedošlo k žiadnym zmenám, vzor tlačiva priznania ako aj jednotlivé sadzby dane ostali zachované. Podanie daňového priznania a ani termín zaplatenia dane nie je možné posunúť. Pri nedodržaní termínu hrozí sankcia vo výše od […]

Zmeny sadzieb stravného od 01. 12. 2016

Zmena výšky stravného sa dotkne všetkých podnikateľov a živnostníkov. S účinnosťou od 01. 12. 2016 sa menia sadzby stravného poskytovaného na tuzemskej pracovnej ceste, výška stravných lístkov (gastrolístkov), výška stravného pre živnostníkov a v konečnom dôsledku aj výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov. Prehľad týchto zmien si prečítajte v nasledujúcom článku. Suma stravného pri pracovných cestách Pri výkone pracovnej […]

Virtuálna registračná pokladnica – ako si ju zriadiť

Ako to funguje Virtuálna registračná pokladnica je aplikácia, ktorá beží online vo webovom prostredí Ministerstva financií. Je potrebné internetové pripojenie, pričom aplikácia funguje na PC, tablete či mobile, resp. aj na iných zariadeniach, ktoré majú prístup na internet. Virtuálna registračná pokladnica (ďalej len „VRP“) predstavuje alternatívu voči elektronickej registračnej pokladni (ďalej len „ERP“). Umožňuje, štandardne […]