Vedenie účtovníctva a reporting

Komplexné portfólio našich služieb

Účtovníctvo Trenčín

Ponúkame komplexné portfólio služieb pre vedenie účtovníctva pre malé a stredné podniky. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme aj pravidelný reporting dát, účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení podvojného účtovníctva.

Spoluprácou s nami získate istotu v účtovníctve a aktuálne informácie o stave firmy, ktoré vám uľahčia rozhodnutia pri vedení spoločnosti. Sme profesionáli, zakladáme si na dodržiavaní termínov a za svoju prácu preberáme zodpovednosť. Pre každého klienta spracovávame riešenie na mieru, ktoré zodpovedá jeho ekonomickým a administratívnym požiadavkám.

  • Spracovanie a vedenie podvojného účtovníctva pre firmy
  • Pravidelný reporting na mieru
  • Spracovanie daňovej agendy
  • Vypracovanie výročných správ a podkladov pre audit
  • Zastupovanie v prípade daňovej kontroly
  • Digitalizácia dokladov do online prostredia vrátane workflow
  • Poradenstvo v oblasti účtovníctva a podnikania