Vedenie účtovníctva a reporting

Komplexné portfólio našich služieb

Účtovníctvo Trenčín

Ponúkame komplexné portfólio služieb pre vedenie účtovníctva pre malé a stredné firmy. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme aj pravidelný reporting dát, účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení podvojného účtovníctva.

Spoluprácou s nami získate istotu v účtovníctve a aktuálne informácie o stave firmy, ktoré vám uľahčia rozhodnutia pri vedení spoločnosti. Sme profesionáli, zakladáme si na dodržiavaní termínov a máme uzatvorené poistenie na zodpovednosť z výkonu povolania.

Čo obsahuje kompletný outsourcing podvojného účtovníctva?

  • 10x nižšie celkové náklady ako pri klasickom prenájme
  • Preberanie pošty a preposielanie 2x mesačne na Vami zvolenú adresu
  • Adresa je riadne označená v prípade kontroly úradov
  • Online prístup do evidencie Vašej pošty
  • Notifikácia o prijatej pošte