O nás

Účtovníctvo nás baví

Mgr. Peter Tomčány

Zakladateľ spoločnosti Helwitax s.r.o.

Účtovníctvu a ekonomike sa venujem kontinuálne už od čias strednej školy ako absolvent obchodnej akadémie. Pracoval som na pozíciách ekonómov a účtovníkov, následne som sa rozhodol svoje nadobudnuté zručnosti premeniť na službu pre podnikateľov.

Založil som účtovnú kanceláriu Helwitax v Trenčíne, ktorá okrem externého účtovníctva poskytuje poradenskú a podpornú činnosť spoločnostiam.

Viac ako len účtovníctvo!

To je heslo ktorým sa riadime. Nepozeráme sa na našich klientov iba cez účtovné čísla. Vnímame firmy komplexne, sledujeme úzke prepojenie účtovníctva, ekonomiky a rozvoju podniku. Na základe toho vieme poskytnúť prehľad o tom, aké sú silné a slabé stránky spoločnosti, ktoré procesy možno zlepšiť, zefektívniť a tak zabezpečiť kontinuálne napredovanie vášho podnikania.

Účtovníctvo využívame ako databázu cenných informácií, ktoré je potrebné vedieť správne čítať – a to našich klientov učíme.

Odbornosť a profesionalita

Daňovú legislatívu je najskôr potrebné podrobne ovládať, až následne potom možno efektívne a legálne dane optimalizovať. V daňovom a účtovnom svete je odbornosť kľúčovým faktorom.

Pravidelne absolvujeme školenia v oblasti účtovnej legislatívy, pracovného a obchodného práva. Naše postupy účtovania tak garantujú odbornosť.

Osvedčenia

Sme držiteľmi viacerých certifikátov. Odborné vedomosti a zručnosti sú u nás na prvom mieste. Svedčia o tom aj ďalšie doplnkové osvedčenia v oblasti účtovnej závierky podnikateľov, daní z príjmov a dane z pridanej hodnoty (DPH) ako aj interných firemných procesov.

Zaujali vás naše skúsenosti?

Spracovávame účtovníctvo mnohým živnostníkom, spoločnostiam s ručeným obmedzením ako aj akciovým spoločnostiam.