Poradenstvo a konzultácie

Individuálne poradenstvo odborníkmi

Poradenstvo v ekonomických otázkach

V našom ponímaní účtovné služby nie sú iba o spracovaní dokladov a exportovaní reportov. Sú predovšetkým o dôvere a vzájomnej spolupráci, ktorej účelom je dosiahnutie pozitívnych výsledkov vášho podnikania. Poradenstvo v ekonomických otázkach je preto nevyhnutnou súčasťou balíka.

V rámci konzultácii vám pomôžeme zorientovať sa v legislatíve, zákonných povinnostiach a odporučíme vám najvhodnejší biznis model pre dosiahnutie určených strategických cieľov.

Poradíme vám akú formu podnikania zvoliť s ohľadom na váš predmet činnosti, právnu formu a vaše daňové povinnosti. Zabezpečíme registráciu vašej firmy pre účely dane z príjmov a tiež vám odporučíme najvhodnejší model z pohľadu DPH.

Bezplatné krátkodobé individuálne poradenstvo

Chcete začať podnikať, ale neviete ako, alebo ste sa pri svojom podnikaní stretli s problémami na ktoré neviete nájsť riešenia? Nerozumiete neprehľadnému systém daní a účtovníctva a strácate sa v kope zákonných povinností podnikateľa? Poraďte sa s odborníkmi z praxe. V spolupráci so Slovak Business Agency Trenčín vám ponúkame bezplatné konzultácie v rozsahu 10 hodín v ekonomickej oblasti.

Témy pre konzultáciu

 • Ekonomika podniku
 • Mzdy a personalistika
 • Daňové povinnosti
 • Obchodný zákonník
 • Ostatné právne a daňové aspekty podnikania

Poradenstvo v oblasti účtovníctva

Zabezpečujeme širokú škálu poradenských služieb pre optimálne fungovanie vášho účtovného oddelenia – od dodania softvéru a náboru zamestnancov až po zefektívnenie účtovných procesov, nastavenie reportingu a zabezpečenie potrebných školení. Vypracovanie rôznych analýz z účtovnej evidencie, ktoré sú podporným prostriedkom pri tvorbe dôležitých rozhodnutí.

 • Analýza a optimalizácia existujúcich finančných a účtovných procesov
 • Nastavenie obehu dokladov a schvaľovacích procesov
 • Tvorba vnútropodnikových účtovných smerníc
 • Návrh reportingu podľa konkrétnych potrieb manažmentu
 • Implementácia ERP systémov a ich lokalizácia
 • Na mieru šité profesionálne školenia v oblasti účtovníctva a daní