Mzdy a Personalistika

Spracovanie mzdovej agendy

Mzdy a Personalistika Trenčín

Prenechajte zodpovednosť za kompletnú mzdovú a personálnu agendu na nás. Každý zamestnávateľ si musí plniť množstvo mzdových a odvodových povinností. Je vylúčené, aby bol jedna osoba špecialistom na mzdy, dane aj účtovníctvo.

Z toho dôvodu budú vaše mzdy u nás spracované odborníkom, ktorý sa venuje výlučne tejto oblasti. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode. To všetko s využitím najnovších technológií a splnením najvyšších štandardov pre ochranu citlivých dát.

Vedenie mzdovej a personálnej agendy zahŕňa predovšetkým tieto činnosti

  • Pracovné zmluvy, dohody – Pripravíme pracovné zmluvy, dohody a všetky potrebné súvisiace dokumenty.
  • Registrácie, prihlášky a odhlášky – Prihlásime, príp. odhlásime zamestnávateľa aj zamestnancov do príslušných registrov.
  • Evidencia zamestnancov – Vedieme všetky povinné evidencie vašich zamestnancov.
  • Spracovanie miezd – Správne vypočítame mzdy vašich zamestnancov.
  • Plnenie zákonných povinností – Včas splníme povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu.