Zmeny sadzieb stravného od 01. 12. 2016

Zmena výšky stravného sa dotkne všetkých podnikateľov a živnostníkov. S účinnosťou od 01. 12. 2016 sa menia sadzby stravného poskytovaného na tuzemskej pracovnej ceste, výška stravných lístkov (gastrolístkov), výška stravného pre živnostníkov a v konečnom dôsledku aj výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov. Prehľad týchto zmien si prečítajte v nasledujúcom článku.

Suma stravného pri pracovných cestách

Pri výkone pracovnej cesty máme v zmysle zákona o cestovných náhradách nárok na stravné za každý deň pracovnej cesty v závislosti od dĺžky jej trvania v hodinách. Sumy stravného sa od 12.12.2016 zvýšia pre časové pásmo tuzemskej pracovnej cestynasledovne:

  • hodnota 4,50 EUR pre časový horizont 5 – 12 hodín;
  • hodnota 6,70 EUR pre časový horizont 12 hodín – 18 hodín;
  • hodnota 10,30 EUR pre časový horizont nad 18 hodín.

Hodnota stravného lístku od 1.12.2016

Zmena sa dotkne aj hodnoty stravných lístkov, tzv. gastrolístkov. Od 1.12.2016 sa zvýšila minimálna suma stravného lístku na sumu 3,38 EUR (do 30.11.2016 to bolo 3,15 EUR). Maximálna hodnota stravného lístka bude 4,50 EUR. Uvedené výšky stravného lístka platia samozrejme aj pre rok 2017.

Výdavky na stravné živnostníkov a SZČO od 1.12.2016

Živnostníci majú taktiež nárok na stravné v súvislosti s výkonom pracovnej cesty a to v rovnakej výške ako zamestnanci. Pre živnostníka (SZČO) to predstavuje daňový výdavok, resp. v jednoduchosti povedané je to jeho nákladom. Od 1.12.2016, a teda aj v roku 2017 má živnostník nárok na stravné v závislosti od času trvania tuzemskej pracovnej cesty :

  • 4,50 eur, ak jeho pracovná cesta trvá od 5 do 12 hodín,
  • 6,70 eur, ak jeho pracovná cesta trvá viac ako 12 hodín do 18 hodín,
  • 10,30 eur, ak jeho pracovná cesta trvá viac ako 18 hodín.

Živnostník a nárok na stravný lístok

Okrem pracovných ciest však majú živnostníci nárok aj na stravné za každý skutočne odpracovaný deň (podobne ako zamestnanci). Od 01.12.2016 sa tak zvyšuje maximálna suma stravného, ktoré si môže SZČO (živnostník) uplatňovať v daňových výdavkoch za odpracovaný deň na sumu  4,50 EUR . Ak má živnostník doklad o kúpe jedla alebo stravného lístka v sume nižšej ako 4,50 EUR, do daňových výdavkov si uplatňuje sumu uvedenú na doklade/stravnom lístku. V prípade, že strava stála viac, resp. stravný lístok je vo väčšej sume ako 4,50 EUR, do daňových výdavkov si živnostník môže od 1.12.2016 dať maximálne sumu 4,50 eur.

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov od 1.12.2016

Zmeny stravného sa premietnu aj do povinného príspevku zamestnávateľa na stravné zamestnancov. Podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce  je zamestnávateľ povinný prispievať zamestnancom na stravovanie v sume najmenej 55% z ceny jedlaa zároveň najviac do sumy 55% zo stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Maximálny príspevok zamestnávateľa na jedno teplé jedlo pre zamestnancov tak predstavuje od 1.12.2016 sumu 2,48 € (55% zo sumy 4,50 = 2,48 €)

Nemali by o tomto článku vedieť aj vaši známy?