Kategória Pre podnikateľov

Nejaký krátky podnadpis

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Novelou zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) vzniká podnikateľom opäť nová povinnosť. Ide o zápis „konečného užívateľa výhod“ do neverejnej časti obchodného registra. Kto […]

Navrhovanú daň z podlažia nakoniec z parlamentu stiahli

Koncom júna sa v médiách objavili informácie, že poslanci predložili do parlamentu novelu zákona, ktorá mala zvýšiť daň z nehnuteľnosti dvoj až trojnásobne pre viacpodlažné domy. Nehnuteľnosti sa podľa tejto novely nemali zdaňovať podľa rozlohy, ale podľa počtu podlaží. Podľa vyjadrenia predkladateľov tým poslanci sledovali okrem iného spravodlivejšie prerozdelenie daňovej záťaže – o tom, či však bolo skutočne […]

Odloženie daňového priznania v roku 2017

Odklad daňového priznania za rok 2016 Termín daňových priznaní sa blíži rýchlejšie ako by sme chceli. Nestíhate ? Pracovali ste v zahraničí, a stále nemáte z danej krajiny potvrdenie o príjme, bez ktorého nemôžete daňové priznanie vyhotoviť ? Nestrácajte hlavu, oznámte daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania ! Neviete ako má také oznámenie vyzerať? My Vám to uľahčíme – […]

Daň z motorových vozidiel za rok 2016

Január je mesiacom, s ktorým sa pravidelne spája povinnosť v lehote do 31.01.2017 podať a zaplatiť daň z motorových vozidiel za predchádzajúci rok. V porovnaní s minulým rokom nedošlo k žiadnym zmenám, vzor tlačiva priznania ako aj jednotlivé sadzby dane ostali zachované. Podanie daňového priznania a ani termín zaplatenia dane nie je možné posunúť. Pri nedodržaní termínu hrozí sankcia vo výše od […]

Zmeny sadzieb stravného od 01. 12. 2016

Zmena výšky stravného sa dotkne všetkých podnikateľov a živnostníkov. S účinnosťou od 01. 12. 2016 sa menia sadzby stravného poskytovaného na tuzemskej pracovnej ceste, výška stravných lístkov (gastrolístkov), výška stravného pre živnostníkov a v konečnom dôsledku aj výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov. Prehľad týchto zmien si prečítajte v nasledujúcom článku. Suma stravného pri pracovných cestách Pri výkone pracovnej […]

Virtuálna registračná pokladnica – ako si ju zriadiť

Ako to funguje Virtuálna registračná pokladnica je aplikácia, ktorá beží online vo webovom prostredí Ministerstva financií. Je potrebné internetové pripojenie, pričom aplikácia funguje na PC, tablete či mobile, resp. aj na iných zariadeniach, ktoré majú prístup na internet. Virtuálna registračná pokladnica (ďalej len „VRP“) predstavuje alternatívu voči elektronickej registračnej pokladni (ďalej len „ERP“). Umožňuje, štandardne […]

Kedy sa stávate platiteľom DPH ?

Dobrovoľná alebo Povinná registrácia Platcom DPH sa môžete stať dobrovoľne na základe dobrovoľnej registrácie alebo povinne po naplnení zákonných podmienok. Ak ste dobrovoľnú registráciu DPH nevykonali, je potrebné sledovať váš obrat, pretože ak dosiahnete za najviac 12 po sebe predchádzajúcich kalendárnych mesiacov obrat vo výške 49 790 EUR a viac,  ste povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu […]