Odloženie daňového priznania v roku 2017

Odklad daňového priznania za rok 2016

Termín daňových priznaní sa blíži rýchlejšie ako by sme chceli. Nestíhate ? Pracovali ste v zahraničí, a stále nemáte z danej krajiny potvrdenie o príjme, bez ktorého nemôžete daňové priznanie vyhotoviť ? Nestrácajte hlavu, oznámte daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania ! Neviete ako má také oznámenie vyzerať? My Vám to uľahčíme – na záver článku sme si pre vás pripravili vzor oznámenia o odklade pre fyzické aj právnické osoby.

Odklad daňového priznania v roku 2017 na základe oznámenia

Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť na základe oznámenia. O odklad daňový úrad nežiadate, iba mu túto skutočnosť oznamujete. Daňovník – fyzická a právnická osoba (s výnimkou dediča a daňovníka v konkurze alebo v likvidácii) má možnosť predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania:

  • maximálne o 3 mesiace, ak súčasťou jeho príjmov nie sú príjmy zo zdrojov v zahraničí,
  • maximálne o 6 mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Daňovému úradu podáte oznámenie o odklade, v ktorom uvediete novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom budete podávať daňové priznania. V tejto novej lehote musíte aj daň zaplatiť.

Obsah oznámenia o odklade daňového priznania

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí obsahovať :

  • Identifikáciu daňovníka – meno a priezvisko/názov firmy, sídlo, IČO, DIČ
  • nová lehota na podanie daňového priznania (koniec kalendárneho mesiaca), napr. 30.6.2017
  • musí byť v ňom uvedené, či daňovník má/nemá príjmy zo zdrojov v zahraničí

Jedinou podmienku je, že oznámenie musí byť podané do konca lehoty na podanie daňového priznania, teda do 3 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (vo väčšine prípadov do 31.3.2017).

Spôsob podania oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podáva daňovník formou listu osobne na podateľni daňového úradu. Alternatívou je poslať oznámenie poštou, no neodporúčam to. Firmy a živnostníci, ktorí majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, musia toto oznámenie taktiež podať elektronicky. Podanie sa vykoná cez portál finančnej správy – Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky na stránke www.financnasprava.sk.

Vzory odkladu daňového priznania za rok 2016

Nemáte čas ani energiu trápiť sa s oznámením o predĺžení lehoty? Obráťte sa na Helwitax! Oznámenie vypíšeme a podáme za Vás – vy sa tak môžete venovať niečomu príjemnejšiemu.

Nemali by o tomto článku vedieť aj vaši známy?