Kategória Cash Flow

Nejaký krátky podnadpis

Lehota na vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2016

Marec je úspešne za nami. Daňové priznanie k daní z príjmov v riadnej lehote už máme podané. (ak ste neoznámili predĺženie lehoty na podanie daňového priznania). Tým šťastnejším vyšiel preplatok na dani. Kedy vám ho však daňový úrad vráti ? Dozviete sa v našom článku. Definícia daňového preplatku je uvedená v § 2 písm. d) daňového poriadku – daňový […]